Toshiyuki Shiromoto in his studio. Shikoku Island (Japan)
Toshiyuki Shiromoto in his studio. Shikoku Island (Japan)
Toshiyuki Shiromoto in his studio. Shikoku Island (Japan)